Email: qtvinina@gmail.com - nbq@congngheqt.vn

Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn lập trình tổng đài Adsun

Hướng dẫn lập trình tổng đài Adsun FX106 - FX208

1. MỘT SỐ LƯU Ý

- Máy lập trình phải là máy số 1 ( EXT1).

- Các máy đều phải để ở chế độ Tone (xem vị trí công tắc gạt bên hông máy điện thoại).

- Khi nhấn sai mã lệnh lập trình sẽ nghe tiếng báo bận. Gác máy xuống và thực

hiện lại.

- Để lập trình các tính năng cho tổng đài trước hết ta phải vào chế độ lập trình.

- Khi nhập mã lệnh, nếu giá trị hợp lệ sẽ nghe tiếng tút tút , ngược lại bạn sẽ nghe tiếng báo bận. Để bỏ qua các giá trị vừa nhập sai, ta nhấn phím * và thực hiện nhập lại giá trị.

2. KÝ HIỆU DÙNG TRONG TẬP LỆNH

- Một lệnh lập trình bao gồm các thành phần sau:

Mã dịch vụ # k # m #

Trong đó :

+ Mã dịch vụ: là chữ số đại diện cho dịch vụ vàkết thúc bằng dấu #.

+ Số máy nhánh: ký hiệu là k và kết thúc bằng dấu # .

k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 với tổng đài FX208PC

k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 với tổng đài FX106

+ Giá trị của dịch vụ, ký hiệu là m và kết thúc bằng dấu # .

m = 1 : cho phép .

m = 0 : cấm .

Ví dụ: Lập trình cấm gọi di động máy nhánh số 1 và 2 : Nhấn 1 # 1 2 # 0 #

Trong đó:

Mã dịch vụ 1: là mã dịch vụ cho phép / cấm gọi di động.

k = 1 , 2 là máy nhánh số 1 và máy nhánh số 2 .

m = 0 là giá trị của dịch vụ (cấm gọi di động) .

3. VÀO CHẾ ĐỘ LẬP TRÌNH

Thao tác: Nhấc máy - Nhấn * # * # - Nghe tút tút

Lưu ý:

- Máy lập trình phải là máy số 1

- Khi đang ở chế độ lập trình, sau mỗi lần lập trình xong một dịch vụ bạn không cần phải gác máy mà cứ tiếp tục lập trình sang dịch vụ khác .

- Khi gác máy thoát khỏi chế độ lập trình, muốn lập trình tiếp phải vào lại chế độ lập trình

- Khi lập trình mới, nên đưa tổng đài về chế độ mặc định và bắt đầu lập trình lại từ đầu.

- Để lập trình nhanh tổng đài, nên tham khảo bảng lập trình nhanh ở cuối phần lập trình.

- Từ nay về sau, khi lập trình bất kỳ tính năng nào, chúng ta ngầm hiểu là đang ở trong chế độ lập trình.

4. CHO PHÉP / CẤM GỌI DI ĐỘNG

Thao tác: đang trong chế độ lập trình

Nhấn 1 # k # m #

Trong đó :

m = 0 : cấm gọi di động.

m = 1 : cho phép gọi di động.

k : số máy nhánh

k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 với tổng đài FX208PC

k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 với tổng đài FX106

Ví dụ:

Cho phép máy 2, 3 gọi di động, cấm các máy còn lại:

Với tổng đài FX208PC

- Nhấn 1 # 2 3 # 1 # : cho phép máy 2 , 3 gọi di động.

- Nhấn 1 # 1 4 5 6 7 8 # 0 # : cấm máy 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 gọi di động.

Với tổng đài FX106

- Nhấn 1 # 2 3 # 1 # : cho phép máy 2 , 3 gọi di động.

- Nhấn 1 # 1 4 5 6 # 0 # : cấm máy 1 , 4 , 5 , 6 gọi di động.

5. CHO PHÉP / CẤM GỌI LIÊN TỈNH

Thao tác: đang trong chế độ lập trình

Nhấn 2 # k # m #

Trong đó :

m = 0 : cấm gọi liên tỉnh.

m = 1 : cho phép gọi liên tỉnh.

k : số máy nhánh

k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 với tổng đài FX208PC

k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 với tổng đài FX106

Ví dụ:

Cho phép máy 3, 4 gọi liên tỉnh, cấm các máy còn lại:

Với tổng đài FX208PC

- Nhấn 2 # 3 4 # 1 # : cho phép máy 3 , 4 gọi liên tỉnh.

- Nhấn 2 # 1 2 5 6 7 8 # 0 # : cấm máy 1 , 2 , 5 , 6 , 7 , 8 gọi liên tỉnh.

Với tổng đài FX106

- Nhấn 2 # 3 4 # 1 # : cho phép máy 3 , 4 gọi liên tỉnh.

- Nhấn 2 # 1 2 5 6 # 0 # : cấm máy 1 , 2 , 5 , 6 gọi liên tỉnh.

6. CHO PHÉP / CẤM GỌI QUỐC TẾ

Thao tác: đang trong chế độ lập trình

Nhấn 3 # k # m #

Với:

m = 0 : cấm gọi quốc tế.

m = 1 : cho phép gọi quốc tế.

k : số máy nhánh.

k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 với tổng đài FX208PC

k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 với tổng đài FX106

Ví dụ:

Cho phép máy 4, 5 gọi quốc tế, cấm các máy còn lại:

Với tổng đài FX208PC

- Nhấn 3 # 4 5 # 1 # : cho phép máy 4 , 5 gọi quốc tế.

- Nhấn 3 # 1 2 3 6 7 8 # 0 # : cấm máy 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 8 gọi quốc tế.

Với tổng đài FX106

- Nhấn 3 # 4 5 # 1 # : cho phép máy 4 , 5 gọi quốc tế.

- Nhấn 3 # 1 2 3 6 # 0 # : cấm máy 1 , 2 , 3 , 6 gọi quốc tế.

7. CHO PHÉP / CẤM GỌI DỊCH VỤ IP (171, 177, 178, 179…)

Thao tác: đang trong chế độ lập trình

Nhấn 4 # k # m #

Trong đó :

m = 0 : cấm gọi IP.

m = 1 : cho phép gọi IP.

k : số máy nhánh

k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 với tổng đài FX208PC

k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 với tổng đài FX106

Ví dụ:

Cho phép máy 5, 6 gọi IP, cấm các máy còn lại:

Với tổng đài FX208PC

- Nhấn 4 # 5 6 # 1 # : cho phép máy 5 , 6 gọi IP.

- Nhấn 4 # 1 2 3 4 7 8 # 0 # : cấm máy 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8 gọi IP.

Với tổng đài FX106

- Nhấn 4 # 5 6 # 1 # : cho phép máy 5 , 6 gọi IP.

- Nhấn 4 # 1 2 3 4 # 0 # : cấm máy 1 , 2 , 3 , 4 gọi IP.

8. CHO PHÉP / CẤM GỌI TỚI CÁC VÙNG CẤM

Trong thực tế nhiều khi ta chỉ cần cấm một số đặc biệt, riêng lẻ nào đó, ví dụ như : cấm gọi 1088, 1080, 059 (mã vùng tỉnh GiaLai…) vì vậy tổng đài cho phép ta tạo ra 4 vùng cấm và mỗi số riêng lẻ cần cấm được đưa vào các vùng cấm đó.

Ví dụ: Ta tạo ra 4 vùng cấm sau:

- Vùng 1: Chứa đầu số 1088.

- Vùng 2: Chứa đầu số 059.

- Vùng 3: Chứa đầu số 04 (mã vùng Hà Nội).

- Vùng 4: Chứa đầu số 0650 (mã vùng Bình Dương).

Ta có thể cho phép / cấm từng máy nhánh gọi đến 4 vùng cấm vừa tạo trên.

a. Cho phép / cấm máy nhánh gọi tới vùng 1

Thao tác: đang trong chế độ lập trình

Nhấn 5 # k # m #

Trong đó :

m = 0 : cấm gọi tới vùng 1.

m = 1 : cho phép gọi tới vùng 1.

k : số máy nhánh

k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 với tổng đài FX208PC

k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 với tổng đài FX106

Ví dụ:

Cho phép máy 5 , 6 gọi tới vùng 1, cấm các máy còn lại:

Với tổng đài FX208PC

- Nhấn 5 # 5 6 # 1 # : cho phép máy 7 , 8 gọi tới vùng 1.

- Nhấn 5 # 1 2 3 4 7 8 # 0 # : cấm máy 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8 gọi tới vùng1.

Với tổng đài FX106

- Nhấn 5 # 5 6 # 1 # : cho phép máy 5 , 6 gọi tới vùng 1.

- Nhấn 5 # 1 2 3 4 # 0 # : cấm máy 1 , 2 , 3 , 4 gọi tới vùng1.

b. Cho phép / cấm máy nhánh gọi tới vùng 2

Thao tác: đang trong chế độ lập trình

Nhấn 6 # k # m #

Trong đó:

m = 0 : cấm gọi tới vùng 2.

m = 1 : cho phép gọi tới vùng 2.

k : số máy nhánh

k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 với tổng đài FX208PC

k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 với tổng đài FX106

Ví dụ:

Cho phép máy 1, 2, 3 gọi tới vùng 2, cấm các máy còn lại:

Với tổng đài FX208PC

- Nhấn 6 # 1 2 3 # 1 # : cho phép máy 1 , 2 , 3 gọi tới vùng 2.

- Nhấn 6 # 4 5 6 7 8 # 0 # : cấm máy 4 , 5 , 6 , 7 , 8 gọi tới vùng 2.

Với tổng đài FX106

- Nhấn 6 # 1 2 3 # 1 # : cho phép máy 1 , 2 , 3 gọi tới vùng 2.

- Nhấn 6 # 4 5 6 # 0 # : cấm máy 4 , 5 , 6 gọi tới vùng 2.

c. Cho phép / cấm máy nhánh gọi tới vùng 3

Thao tác: đang trong chế độ lập trình

Nhấn 7 # k # m #

Trong đó:

m = 0 : cấm gọi tới vùng 3.

m = 1 : cho phép gọi tới vùng 3.

k : số máy nhánh

k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 với tổng đài FX208PC

k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 với tổng đài FX106

Ví dụ:

Cho phép máy 2, 3, 4 gọi tới vùng 3, cấm các máy còn lại:

Với tổng đài FX208PC

- Nhấn 7 # 2 3 4 # 1 # : cho phép máy 2 , 3 , 4 gọi tới vùng 3.

- Nhấn 7 # 1 5 6 7 8 # 0 # : cấm máy 1 , 5 , 6 , 7 , 8 gọi tới vùng 3.

Với tổng đài FX106

- Nhấn 7 # 2 3 4 # 1 # : cho phép máy 2 , 3 , 4 gọi tới vùng 3.

- Nhấn 7 # 1 5 6 # 0 # : cấm máy 1 , 5 , 6 gọi tới vùng 3.

d. Cho phép / cấm máy nhánh gọi tới vùng 4

Thao tác: đang trong chế độ lập trình

Nhấn 8 # k # m #

Trong đó:

m = 0 : cấm gọi tới vùng 4.

m = 1 : cho phép gọi tới vùng 4.

k : số máy nhánh

k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 với tổng đài FX208PC

k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 với tổng đài FX106

Ví dụ:

Cho phép máy 5, 6 gọi tới vùng 4, cấm các máy còn lại:

Với tổng đài FX208PC

- Nhấn 8 # 5 6 # 1 # : cho phép máy 5 , 6 gọi tới vùng 4.

- Nhấn 8 # 1 2 3 4 7 8 # 0 # : cấm máy 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8 gọi tới vùng 4.

Với tổng đài FX106

- Nhấn 8 # 5 6 # 1 # : cho phép máy 5 , 6 gọi tới vùng 4.

- Nhấn 8 # 1 2 3 4 # 0 # : cấm máy 1 , 2 , 3 , 4 gọi tới vùng 4.

9. TẠO CÁC VÙNG CẤM

Lưu ý:

- Các vùng cấm chỉ được phép nhập một số duy nhất, giá trị lần nhập sau sẽ thay thế giá trị lần nhập trước.

- Số được nhập trong vùng cấm là một số có giá trị từ 1 đến 4 chữ số.

Ví dụ:

- Ta nhập vào vùng cấm 1 số 1088 (dịch vụ hỏi đáp) thì không đưa các số khác thêm vào được nữa. Nếu nhập vào nữa thì giá trị lần nhập sau sẽ thay thế giá trị 1080 đã nhập .

- Ta có thể nhập số 117 hay 1080 vào vùng cấm, nhưng không thể nhập số 05978 vào vùng cấm vì có 5 chữ số (lớn hơn 4 chữ số như quy định).

Thao tác: đang trong chế độ lập trình

Trong đó:

- x là mã lệnh, nhận một trong các giá trị sau :

x = 63 : Tạo vùng cấm 1 x = 64 : Tạo vùng cấm 2 x = 65 : Tạo vùng cấm 3 x = 66 : Tạo vùng cấm 4.

- n là giá trị cần nhập, là một số chứa tối đa 4 chữ số.

Ví dụ:

Tạo vùng cấm 1 chứa mã số 1088.

- Nhấn 6 3 # 1 0 8 8 # :

Như vậy, vùng cấm 1 chứa mã số 1088. Chúng ta có thể lập trình cho phép hoặc cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi đến số này.

10. LẬP TRÌNH TRUNG KẾ 1

a. Cho phép / cấm máy nhánh đổ chuông khi có cuộc gọi vào trên trung kế 1 (LINE 1)

Chúng ta có thể chỉ định máy nhánh nào sẽ đổ chuông khi có cuộc gọi vào trên trung kế 1 .

Thao tác: đang trong chế độ lập trình

Nhẫn 9 # K # m #

Trong đó :

m = 0 : cấm đổ chuông khi có cuộc gọi vào trên trung kế 1.

m = 1 : cho phép đổ chuông khi có cuộc gọi vào trên trung kế 1.

k : số máy nhánh.

k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 với tổng đài FX208PC

k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 với tổng đài FX106

Ví dụ:

Cho phép máy 1, 2 đổ chuông khi có cuộc gọi vào trên trung kế 1, cấm các máy còn lại:

Với tổng đài FX208PC

- Nhấn 9 # 1 2 # 1 # : cho phép máy 1 , 2 đổ chuông trên trung kế 1

- Nhấn 9 # 3 4 5 6 7 8 # 0 # : cấm máy 3 , 4 , 5 , 6 ,7 , 8 đổ chuông trên trung kế 1.

Với tổng đài FX106

- Nhấn 9 # 1 2 # 1 # : cho phép máy 1 , 2 đổ chuông trên trung kế 1

Hỗ trợ trực tuyến
0909 334 599
Hỗ trợ online
yahoo skype skype
CSKH
0888851177
yahoo skype skype
TƯ VẤN DỰ ÁN
0909.334.599
hình anh 1
Hình ành 2
camera
chuông cửa
g
tổng đài
DỊCH VỤ CHO THUÊ CAMERA QUAN SÁT, MẠNG INTERNET TỐC ĐỘ CAO KHÔNG GIỚI HẠN NGƯỜI DÙNG

DỊCH VỤ CHO THUÊ CAMERA QUAN SÁT, MẠNG INTERNET TỐC ĐỘ CAO KHÔNG GIỚI HẠN NGƯỜI DÙNG

DỊCH VỤ CHO THUÊ CAMERA QUAN SÁT, MẠNG INTERNET TỐC ĐỘ CAO KHÔNG GIỚI HẠN NGƯỜI DÙNG

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA  MẠNG LAN, LINE ĐIỆN THOẠI, THIẾT BỊ MẠNG, TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA MẠNG LAN, LINE ĐIỆN THOẠI, THIẾT BỊ MẠNG, TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA MẠNG LAN, LINE ĐIỆN THOẠI, THIẾT BỊ MẠNG, TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI

BẢNG GIÁ TRỌN BỘ CAMERA KBVISION HỖ TRỢ TRỌN ĐỜI – MIỄN PHÍ TÊN MIỀN

BẢNG GIÁ TRỌN BỘ CAMERA KBVISION HỖ TRỢ TRỌN ĐỜI – MIỄN PHÍ TÊN MIỀN

BẢNG GIÁ TRỌN BỘ CAMERA KBVISION HỖ TRỢ TRỌN ĐỜI – MIỄN PHÍ TÊN MIỀN

BẢNG GIÁ TRỌN BỘ CAMERA DAHUA HỖ TRỢ TRỌN ĐỜI – MIỄN PHÍ TÊN MIỀN

BẢNG GIÁ TRỌN BỘ CAMERA DAHUA HỖ TRỢ TRỌN ĐỜI – MIỄN PHÍ TÊN MIỀN

BẢNG GIÁ TRỌN BỘ CAMERA DAHUA HỖ TRỢ TRỌN ĐỜI – MIỄN PHÍ TÊN MIỀN

BẢNG GIÁ TRỌN BỘ CAMERA HIKVISION HỖ TRỢ TRỌN ĐỜI – MIỄN PHÍ TÊN MIỀN

BẢNG GIÁ TRỌN BỘ CAMERA HIKVISION HỖ TRỢ TRỌN ĐỜI – MIỄN PHÍ TÊN MIỀN

BẢNG GIÁ TRỌN BỘ CAMERA HIKVISION HỖ TRỢ TRỌN ĐỜI – MIỄN PHÍ TÊN MIỀN

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA CAMERA

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA CAMERA

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA CAMERA

Bảng giá vật tư, phụ kiện lắp đặt camera

Bảng giá vật tư, phụ kiện lắp đặt camera

Bảng giá vật tư, phụ kiện lắp đặt camera

Tin tức - sự kiện